Fizyczno Optyczna Konferencja Banner
 Fizyczno Optyczna Konferencja

Wykłady zaproszonych gościFOKA 2020dr Barbara Grygiel z INTiBS wsytąpi z wykładem "Symulacje kantowe w sieciach optycznych". Jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej, a w czasie studiów należała do KNF Nabla. Podczas prezentacji dr Barbara Geygiel przedstawi podstawowe informacje dotyczące chłodzenia oraz pułapkowania gazów atomowych, jak również przykłady zastosowania sieci optycznych do symulacji kwantowych.dr Marcin Zając z SOLARIS wystąpi z wykładem "Nowe możliwości charakterystyki materiałów w SOLARIS". SOLARIS to Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego i źródło światła trzeciej generacji zbudowane w Krakowie. W dniu dzisiejszym SOLARIS oferuje kilka możliwości eksperymentalnych na różnych stacjach końcowych w celu przykładowego scharakteryzowania właściwości materiałów w wielu obszarach badawczych. Przedstawi aktualny stan dostępnych stacji pomiarowych oraz krótko omówi możliwości eksperymentów na budowanych/uruchamianych stanowiskach. Przedstawione zostaną wyniki kilku przeprowadzonych eksperymentów, w tym m.in. niedawno wyjaśniona struktura momentów magnetycznych antyferromagnetyk (AFM) / ferromagnetyk (FM) w układzie CoO / Fe(110).Maciej Jaworski z Nanores przeprowadzi wykład pt."Zastosowanie dwuwiązkowych mikroskopów SEM FIB wraz z przykładami". Nanores to niezależne, nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe z Wrocławia. Specjalnością Nanores są badania i modyfikacje materiałów przewodzących oraz nieprzewodzących. Podczas seminarium zaprezentuje możliwości sprzętu i jego zastosowanie wraz z konkretnymi przykładami wykonanych zleceń, dzięki czemu będziemy mogli przybliżyć potencjalne aplikacje, które mogą przyczynić się do rozwiązania realnych problemów technicznych w Państwa codziennej pracy.Dr Jacek Herbrych z Katedry Fizyki Teoretycznej na Politechnice Wrocławskiej przedstawi wykład pt."Epoka miedzi oraz żelaza w fizyce ciała stałego, czyli jak dostać wejściówki do najlepszych klubów nocnych". Opowie podczas niego, dlaczego na konferencji naukowej w 1987 roku, zwanej "Woodstockiem Fizyki", rozdawano zaproszenia do najlepszych nowojorskich klubów, jak wygląda diagram fazowy nadprzewodników na podstawie miedzi i żelaza, czym się one różnią i czemu sądzimy, że magnetyzm kwantowy jest tak ważny.Dr Paulina Płochocka z Narodowego Laboratorium Intensywnych Pól Magnetycznych (LNCMI) w Tuluzie poprowadzi wykład pt. " Ekscytony i fonony w dwuwymiarowych perowskitach". Do zainteresowań dr Pauliny Płochockiej należą materiały 2D w kierunku grafenu i innych materiałów warstwowych, takicj jak TMDC czy czarny fosfor. W 2012 roku uzyskała stałe stanowisko w LNCMI Toulouse, gdzie stworzyła grupę Quantum Electronics, która bada właściwości elektroniczne i optyczne powstających materiałów w ekstremalnych warunkach dużego pola magnetycznego i niskich temperatur.Dr hab. Piotr Wasylczyk jest adiunktem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i Research Fellow w Institute of Ophthalmology na University College London. Studiował (najczęściej fizykę) w Warszawie, Uppsali i Amsterdamie, pracował (najczęściej jako fizyk) w Oxfordzie i Florencji. Nie mogąc ścierpieć nudnych i niezrozumiałych wystąpień na konferencjach naukowych, postanowił zmienić świat i od kilku lat prowadzi warsztaty z efektywnego prezentowania i pisania dla naukowców w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autor książek "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko" (PWN, 2017) i "Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko" (wspólnie z P. Siudą, PWN, 2018). Poprowadzi warsztaty podczas tegorocznej konferencji dotyczące zaplanowania kariery naukowej.Dr inż. Piotr Kowalczewski związany od 2016 roku z firmą XTPL, gdzie pełni funkcję kierownika laboratorium symulacji numerycznych. Zaprezentuje technologię ultraprecyzyjnej depozycji nanomateriałów rozwijaną przez XTPL. W prezentacji przedstawi trzy kluczowe obszary, nad którymi pracujemy: proces druku, drukarkę oraz tusze oparte na nanomateriałach. Opowie również o zastosowaniach. Pokaże, jak technologia XTPL może zostać wykorzystana do efektywnego prototypowania urządzeń mikroelektronicznych nowej generacji.


FOKA 2019Prof. dr hab. Piotr Wiśniewski z wrocławskiego Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN wygłosi wykład pt. „Materiały topologiczne dlaczego się nimi interesujemy i jak możemy je badać". Profesor Wiśniewski specjalizuje się w teoretycznym, jak i doświadczalnym badaniu zjawisk zachodzących w układach silnie skorelowanych elektronów, czyli takich, w których elektrony ze zlokalizowanych powłok f silnie oddziałują z elektronami z pasma przewodnictwa. W swoim dorobku profesor doczekał się 91 publikacji naukowych z dziedzin takich jak wzrosty kryształów, magnetyzm i materiały magnetyczne, magneto-transport oraz nauki fizyczne.
Dr inż. Karol Tarnowski zajmuje się modelowaniem oddziaływania światła z materią, w szczególności skupia swoje badania nad symulacjami propagacji światła we włóknach światłowodowych. Naukowiec pracujący w Katedrze Optyki i Fotoniki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej jest znany szerokiemu gronu studentów z wykładów oraz zajęć laboratoryjnych prowadzonych z uśmiechem od ucha do ucha i wielkim poczuciem humoru, za co został już trzykrotnie nagrodzony przez studentów Nagrodą dla Najlepszego Dydaktyka w kategorii Mistrz Uśmiechu. Podczas wykładu przybliży uczestnikom generację superkontinuum w mikrostrukturalnych światłowodach. Na pewno będzie nie tylko ciekawie, ale i z dużą dawką pozytywnej energii!

Prof. dr hab. Andrzej Zaleski - kierownik Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu - prowadzi badania w zakresie fizyki niskich temperatur oraz nadprzewodnictwa. W poprowadzonym przez Niego wykładzie będzie przedstawiona historia odkryć podstawowych własności nadprzewodników oraz obecny stan wiedzy na ich temat. Serdecznie zapraszamy!

FOKA 2018Prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz z Katedry Technologii Kwantowych Wydziału Podstawowych Problemów Techniki z Politechniki Wrocławskiej specjalizuje się w teorii fizyki kwantowej, ogólnej teorii względności oraz kosmologii. Jego audycje w radiach Wrocław oraz Luz na temat początku wszechświata oraz zagięcia czasoprzestrzeni zaciekawiły wielu słuchaczy. Mamy nadzieję, że zaciekawią i Was!

Prof. dr hab. Tomasz Cichorek prowadzi badania na Odziale Magnetyków INTiBS PAN we Wrocławiu. Oddział, z którego wywodzi się Profesor zajmuje się zarówno doświadczalnym, jak i teoretycznym, aspektem zjawisk zachodzących w układach silnie skorelowanych elektronów, a najchętniej badanymi materiałami są związki oparte na cerze, iterbie i uranie. Nasz Gość skomplikowane zagadnienia materii skondensowanej w pobliżu zera bezwzględnego przedstawi w popularnonaukowy sposób. Nie może Was zabraknać!

Dr Agnieszka Piekara - Wiceprezes Fundacji Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONAET. Fundacja NANONET prowadzi działania na rzecz współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami. Jeśli planujecie swoją karierę skierować poza uczelnię, to będzie doskonała okazja, żeby dowiedzieć się jak to zrobić. Zapraszamy na wykład Branża nanotechnologiczna w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju!