Fizyczno Optyczna Konferencja Banner
 Fizyczno Optyczna Konferencja

Tytuł prezentacji/plakatu wraz z abstraktem należy dostarczyć drogą e-mailową do 25 listopada 2020 roku. Preferujemy nadsyłanie abstraktów przygotowanych w LaTeX-ie na wzór załaczonego szablonu. Jeśli natomiast obsługa edytora tekstu LaTeX sprawi komuś zbyt wiele trudności, dopuszczalne będą także abstrakty przygotowane za pomocą środowiska Microsoft Word na wzór załączonego szablonu. W przypadku wykorzystania grafiki również prosimy o ich załączenie w formacie .eps (preferowany dla abstraktów w LaTeX), .jpg lub .png.


Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem konferencji dostępnym poniżej:

Regulamin konferencji


Dostępna tutaj Polityka prywatności wydarzeń Politechniki Wrocławskiej informuje o tym, kiedy i w jaki sposób PWr będzie w praktyce używać danych osobowych dotyczących uczestników wydarzenia. Zamieściliśmy tam także informacje o prawach uczestników konferencji.