Fizyczno Optyczna Konferencja Banner
 Fizyczno Optyczna Konferencja

Fizyczno-Optyczna Konferencja

Ogólnopolska Fizyczno - Optyczna Konferencja FOKA 2020 jest skierowana do doktorantów i studentów fizyki oraz kierunków pokrewnych z całej Polski. Jej celem jest wymiana doświadczeń naukowych pomiędzy studentami. Jest ona niepowtarzalną okazją do zdobycia doświadczenia konferencyjnego przez uczestników oraz nawiązania nowych znajomości. Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce, konferencja w tym roku odbędzie się online na platformie zoom.

FOKA odbędzie się w dniach 11-13 grudnia 2020 roku. Każdy z uczestników FOKI będzie miał okazję wygłoszenia 15 minutowego (12 min + 3 min na pytania) referatu oraz prezentacji plakatu o dowolnej tematyce z dziedziny fizyki i obszarów pokrewnych (3 min na ogólną prezentację + czas do końca sesji plakatowej na dokładniesze omówienie zagadnienia w oddzielnych pokojach). Możliwe będzie zaprezentowanie wyników własnych badań, jak i dokonanie przeglądu wiedzy z zakresu dowolnego zagadnienia. Zgłaszane abstrakty będą zatwierdzane przez odpowiednią komisję. Za najlepsze wystąpienia przewidujemy nagrody.

Konferencja organizowana jest przez Koło Naukowe Fizyków Nabla, które działa na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej.

Nabla